sábado, 26 de septiembre de 2009

KARAOKES DEL MUNDOhttp://www.youtube.com/watch?v=tnPorliRVns

Letra:

Ieeeeenaaa eaaaaaaaaa aaaaaaaa eeeeeee aaaooaaa tuluctulucturutuluctulucturutuluctuluc tu da-da-da, tuluctulucturutuluctulucturutuluctuluc tu da-da-da, tuluctulucturutuluctulucturutuluctuluc tu da-da-da, tuluctulucturutuluctulucturutuluctuluc tu da-da-da, tuluctulucturutuluctulucturutuluctuluc tu da-da-da, dolerá bachacumbe marlitar sune cul mi tocar jacha pareli yomear , dolerá bachacumbe marlitar sune cul mi tocar jacha pareli yomear , dolerá bachacumbe marlitar sune cul mi tocar jacha pareli yomear, dolerá bachacumbe marlitar sune cul mi tocar jacha pareli yomear, doleraaaaao.tuluctulucturutuluctulucturutuluctuluc tu da-da-da, tuluctulucturutuluctulucturutuluctuluc tu da-da-da, tuluc PO tulu PO ctu PO rutu PO luc PO tulu PO cturu PO tuluc PO tuluc PO tu da- PO da- PO da, tuluc PO tulu PO ctu PO rutu PO luc PO tulu PO cturu PO tuluc PO tuluc PO tu da- PO da- PO da, ihyayararan pimparanquinae pertinae chungi, yumiyayararán pimparanquinae pertinae chungi, yumiyayararán pimparanquinae pertinae chungi, yumiyayararán pimparanquinae pertinae chungi. Sune yara polé, yara, bendita yara.tuluctulucturutuluctulucturutuluctuluc tu da-da-da, tuluctulucturutuluctulucturutuluctuluc tu da-da-da, tuluc PO tulu PO ctu PO rutu PO luc PO tulu PO cturu PO tuluc PO tuluc PO tu da- PO da- PO da, tuluc PO tulu PO ctu PO rutu PO luc PO tulu PO cturu PO tuluc PO tuluc PO tu da- PO da- PO da… Golerá gate mere mare masu, meno mere mare masu, mitu mere mere, masuGolerá gate mere mare masu, meno mele mare masu, mitu mere mere, masu Golerá gate mere mare masu, meno mele mare masu, mitu mere mere, masuGolerá gate mere mare masu, meno mele mare masu, mitu mere mere, masuGolerá gate mere mare masu, meno mele mare masu, mitu mere mere, masuGolerááátuluctulucturutuluctulucturutuluctuluc tu da-da-da, tuluctulucturutuluctulucturutuluctuluc tu da-da-da, tuluctulucturutuluctulucturutuluctuluc tu da-da-da, tuluc PO tulu PO ctu PO rutu PO luc PO tulu PO cturu PO tuluc PO tuluc PO tu da- PO da- PO da, tuluc PO tulu PO ctu PO rutu PO luc PO tulu PO cturu PO tuluc PO tuluc PO tu da- PO da- PO da… Golerá tu chana machacó sote vale vana jo, la que mas que sa quitó Golerá tu chana machacó sote vale vana jo, la que mas que sa quitóGolerá tu chana machacó sote vale vana jo, la que mas que sa quitóGolerá tu chana machacó sote vale vana jo, la que mas que sa quitóGolerá tu chana machacó sote vale vana jo, la que mas que sa quitóGoleráááátuluctulucturutuluctulucturutuluctuluc tu da-da-da, tuluctulucturutuluctulucturutuluctuluc tu da-da-da, tuluc PO tulu PO ctu PO rutu PO luc PO tulu PO cturu PO tuluc PO tuluc PO tu da- PO da- PO da, tuluc PO tulu PO ctu PO rutu PO luc PO tulu PO cturu PO tuluc PO tuluc PO tu da- PO da- PO da, ihyayararan pimparanquinae pertinae chungi, yumiyayararán pimparanquinae pertinae chungi, yumiyayararán pimparanquinae pertinae chungi, yumiyayararán pimparanquinae pertinae chungi; sune yara polé, yara, bendita yara.
tuluctulucturutuluctulucturutuluctuluc tu da-da-da, tuluctulucturutuluctulucturutuluctuluc tu da-da-da, tuluc PO tulu PO ctu PO rutu PO luc PO tulu PO cturu PO tuluc PO tuluc PO tu da- PO da- PO da, tuluc PO tulu PO ctu PO rutu PO luc PO tulu PO cturu PO tuluc PO tuluc PO tu da- PO da- PO da

1 comentario: